Оферта за период: 23.05.2019 - 29.05.2019.
Количествата са ограничени.