Оферта за период: 11.07.2019 - 17.07.2019.
Количествата са ограничени.