Оферта за период: 16.01.2020 - 22.01.2020.
Количествата са ограничени.