Оферта за период: 12.12.2019 - 18.12.2019.
Количествата са ограничени.