Оферта за период: 15.08.2019 - 21.08.2019.
Количествата са ограничени.