Оферта за период: 17.10.2019 - 23.10.2019.
Количествата са ограничени.