Оферта за период: 21.05.2020 - 27.05.2020.
Количествата са ограничени.