Оферта за период: 27.02.2020 - 04.03.2020.
Количествата са ограничени.