Не е наличен

Препарат Mr Muscle за Баня

500 мл

Марка: Мистър Мускул

Продуктов код: 505039

Mr Muscle® за баня и тоалетна е предназначен за дезинфекция и почистване на твърди повърхности в бани и тоалетни (мивки, батерии, кранове, душове, душ кабини, завеси, вани, шкафове, плотове). Мощен при упорити отлагания от сапун и замърсявания. 100% отстраняване на отлаганията от сапун. Ефективно отстранява замърсяванията от различни повърхности в банята. Убива 99,9% от бактериите. Отстранете замърсяването от повърхностите и възстановява блясъка в банята.
*Без неприятен мирис от почистащ разтворител

Активни съставки: Алкил (C12-C16) диметилбензил амониев хлорид (Nr. Cas: 68424-85-1) 0.264% (0.264g/100g)
Съдържа: < 5% Амфотерни повърхностноактивни вещества; Нейоногенни повърхностноактивни вещества. Съдържа също: Дезинфектанти; парфюм, Limonene.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се измият ръцете старателно след употреба. При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Не вдишвайте аерозола. Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с местни и национални разпоредби. Да се използва само на проветриви места.

Рециклируемa** бутилка, изработенa от 100% рециклирана пластмаса. След употреба, отстранете пулверизатора и етикетното фолио. Скъсайте перфорацията и изхвърлете
преди рециклиране на бутилката.
Начин на употреба: Завъртете върха на пърскачата на ON.

Как да почистите: Напръскайте около 20 см (6-8 инча) от повърхността, докато я покриете добре. За силно замърсени повърхности, оставете да подейства няколко минути преди да избършете. Няма нужда да изплаквате.

За дезинфекция: Пръскайте на разстояние от около 20 cm (6-8 инча) до пълно омокряне на повърхността при стайна температура при около 20°С. Оставете повърхността да остане мокра в продължение на 5 минути, след което избършете. Повърхностите които влизат в контакт с храни трябва старателно да бъдат избърсани с влажна чиста кърпа. Повторете нанасянето ако е небходимо. Да се изключат електрическите уреди преди почистването и дезинфекцията! Тествайте всички други повърхности в малък незабележим участък.