Нова категория Аптека

Всички продукти в категория Аптека се предлагат от Галатея Фарм ЕООД.

Седалище и адрес на управление: София, бул. Г. Софийски 56

Адрес на аптекта /Дрогерията: София, ул. Дойран 18

Номер и дата на издаване на разрешителното по чл. 229, ал. 2 АП 764 / 02.07.2014 г.

Ръководителя на аптеката маг. фарм. Лиляна Илиева Герасимова

Връзка към Изпълнителна агенция по лекарствата: http://www.bda.bg/

Връзка към Български Фармацевтичен съюз: https://bphu.bg/