Гел за Пране Sano Максима Бебе 2 л

2 л

Срок на годност: 12/12/2022

Марка: Сано

Произход: Израел

Продуктов код: 118579

Сензитив концентриран гел за пране. Идеален за студена вода и нискотемпературно пране. Концентриран гел за пране, който не съдържа ензими. Подходящ за автоматично и ръчно пране. Идеален за бебешко пране, деца и всеки с чувствителна кожа. Подходящ за всички перални машини и всички видове пране, включително най-деликатните материи.

Инструкции: За перални машини: За 3 кг обикновено пране използвайте 65 мл (1/3 чаша) от гела. Няма нужда от предпране. За средно силно замърсено пране: двойна доза. За ръчно пране:   Препоръчва се използването на защитни ръкавици. Разтворете 1/3 капачка гел в 10 л вода преди да потопите прането.

Задължителна информация: Следвайте внимателно инструкциите за пране върху етикетите на дрехите. Винаги проверявайте за устойчивост на цвета преди пране. Използването на гела може да предизвика избледняване на дрехи, които не са отбелязани като цветоотделящи/.

Опасно: Предизвиква сериозно увреждане на очите. Вреден при поглъщане. При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Преди употреба прочетете етикета. Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила. При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в Център по токсикология/ на лекар. Да се държи на хладно. Да се пази от слънчева светлина.

Съдържа: 5-15% нейонни повърхностни активни вещества, 5-15% сапуни, до 5% анионни повърхностни активни вещества, парфюм (цитронелол, Бутилфенил Метилпропинал, Линалол, Хексил Цинамал, Алфа-изометил Ионон) и консерванти.

Производител: Sano Bruno's Enterprises Ltd, Израел

Лице, което пуска на пазара: "Изи Трейд 1" ООД, гр. София, тел. +3592/ 9450000