Хартиен плик със странични фалти, без прозорче и печат, около 1.5 кг (20 х 12 х 32 см)

Product code: 704253

None