Body Balm Elfeya Mediteraneo Slim

75 ml

Expiry date: 01/03/2021

Brand: Elfeya

Product code: 404430

Body Balm Mediteraneo Slim 75 ml