Лекарства без рецепта

Всички продукти в категория Аптека се предлагат от Галатея Фарм ЕООД.

Седалище и адрес на управление: София,
бул. Г. Софийски 56

Адрес на аптекта /Дрогерията: София, ул. Дойран 18

Номер и дата на издаване на             
разрешителното по чл. 229, ал. 2
АП 764 / 02.07.2014 г.
Ръководителя на аптеката: маг. фарм. Лиляна Илиева Герасимова