Аптека

Всички продукти в категория Аптека се предлагат от "Галатея Фарм" ЕООД.

Седалище и адрес на управление: София,
бул. "Г. Софийски" 56

Адрес на аптеката /дрогерията: София, ул. "Дойран" 18

Номер и дата на издаване на           разрешителното по чл. 229, ал. 2
АП 764-1/09.11.2018
Ръководител на аптеката: маг. фарм. Георги Александров Паскалев